Coöperatie Duurzaam Zilverkamp

contact

Lid worden

Inschrijfformulier lidmaatschap Coöperatieve vereniging Duurzaam Zilverkamp U.A. ( Hierna te noemen Duurzaam Zilverkamp)
Ondergetekende geeft zich hierbij tot wederopzegging op als lid van de coöperatie en machtigt Duurzaam Zilverkamp om jaarlijks de verschuldigde contributie van zijn haar hieronder vermelde rekeningnummer af te schrijven.

ja
nee
Ja

* Deze velden zijn verplicht.

Met de afschrijving van uw contributie is conform artikel 6 van de statuten op uw aanmelding door het bestuur positief beslist.
Onze statuten en huishoudelijk reglement vindt u hier

U wordt als lid opgenomen in het ledenregister. Duurzaam Zilverkamp acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt. Ook onze privacyverklaring staat op de website.

De contributie voor 2022 bedraagt € 10,00 op basis van automatische incasso. Voor de volgende jaren wordt dit bedrag jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
U kunt dit formulier hier ook downloaden en ingevuld afgeven tijdens een van onze activiteiten, of scannen en mailen naar info@duurzaamzilverkamp.nl of per post sturen naar: Duurzaam Zilverkamp, Wieken 14, 6852 BS Huissen.

 

Het laatste nieuws

Coöperatie Duurzaam Zilverkamp informeert u hier over het laatste nieuws.

Activiteiten

Regelmatig is CDZ bereikbaar op het informatiepunt of een Energie Café. Ook het Energieloket is elke maand te vinden op de Zilverkamp.

Activiteiten Coöperatie

De coöperatie is betrokken bij diverse activiteiten rondom energie op de Zilverkamp. Wilt u uw energieverbruik meten? Of een warmtebeeld van uw woning om de warmteverliezen te vinden? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

Doel  Coöporatie

De  coöperatie heeft als belangrijk doel  gesprekspartner te zijn van de gemeente in de ontwikkeling van de toekomstige duurzame warmtevoorziening in de wijk Zilverkamp en woningeigenaren te ondersteunen in de verduurzaming van hun woning.

lees verder