Coöperatie Duurzaam Zilverkamp

contact

Over de coöperatie

De gemeente Lingewaard heeft de opdracht van de overheid om op termijn de woningen in haar gemeente van het gas te koppelen. Het is nog lang niet zo ver maar er worden plannen gemaakt. De werkgroep Duurzaam Zilverkamp wil hierbij gebruik maken van haar recht op participatie. Woningeigenaren zullen in de coöperatie nauw betrokken worden in de plannen van de energietransitie die door de gemeente wordt uitgevoerd. Vandaar de oprichting van de coöperatie van wijkbewoners. Lidmaatschap is heel laag drempelig en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

De coöperatie is het resultaat van 3 jaar activiteit van de werkgroep Duurzaam Zilverkamp. Deze werkgroep is opgericht vanuit het wijkontwikkelingsplan en heeft als doel het bevorderen en stimuleren van de verduurzaming van de wijk. Tot nu toe werd de werkgroep zichtbaar door het organiseren van enkele isolatieacties voor huiseigenaren in onze wijk en een op bepaalde woningtypen gericht aanbod om huizen deskundig te laten beoordelen op duurzame verbetering.

Collectieve warmtevoorziening

Al geruime tijd gaan de inspanningen van de werkgroep een stap verder dan de isolatieacties. De werkgroep studeert ook op de plannen die de gemeente maakt in de zogenaamde energietransitie. Doel van die transitie  is de verdringing van het gebruik van aardgas door CO2 -vrije bronnen. Hiertoe is de gemeente, door de overheid verplicht, actief in het tuindergebied NextGarden.  In samenhang daarmee kwamen er ook plannen om die ontwikkeling te koppelen aan  de toekomstige warmtevoorziening  van woonwijken.

Vanaf dat moment maakt de werkgroep gebruik van het recht op deelname in die plannen (participatie wet) en de toekomstige uitvoering. Hierdoor is de werkgroep betrokken geraakt bij  onderzoeken en ideevorming  voor een warmtevoorziening op wijkniveau. Dat kan gaan over een zogenaamd collectieve warmtevoorziening bijvoorbeeld in de vorm van een warmtenet. Een idee dat inhaakte op het bestaan van zo’n warmtenet  in NextGarden. De werkgroep  ziet liever een oplossing waar  de wijk zelf in kan voorzien en heeft inmiddels ook aangedrongen op het onderzoeken van alternatieve plannen.

Hiermee zijn we aangekomen op dit moment waarin we nadrukkelijker dan voorheen aangeven dat het ook vooral onze plannen moeten zijn en dat we opkomen voor een zo goed en betaalbaar mogelijke oplossing. Dat doen we samen met Waardwonen voor alle woningeigenaren en huurders in de Zilverkamp.  Voor  Coöperatie DZ geldt dat we sterker staan als er zich zo veel mogelijk woningeigenaren aanmelden. De oprichting van een coöperatie voor woningeigenaren en het lidmaatschap van liefst alle ruim 2000 woningeigenaren betekent een belangrijke steun in de rug van de werkgroep en biedt vooral haar leden inspraak in de   maatregelen die in de toekomst op het gebied van de warmtevoorziening op wijkniveau genomen gaan worden.

Waarom Coöperatie Duurzaam Zilverkamp ?

De coöperatie is er voor en door de bewoners van de wijk Zilverkamp. Om ze te helpen met het verduurzamen van hun woning. Ook om woordvoerder te zijn namens de wijkbewoners met de gemeente Lingwaard in een samenwerking voor een toekomstige gasloze warmtevoorziening in onze wijk.

Wij werken op dit ogenblik aan een gedegen overzicht van duurzaamheidmaatregelen voor de individuele woningeigenaar waaronder:

 • informatie over verduurzaming
 • technische informatie over deze oplossingen
 • financiële en technische afspraken met leveranciers
 • subsidiemogelijkheden
 • mogelijkheid 1 op 1 informatie

Tot nu toe heeft de werkgroep activiteiten georganiseerd op het gebied van vloer- en spouwmuur isolatie. Dit betrof voornamelijk voorlichting en bemiddeling met geselecteerde  bedrijven. Als coöporatie willen we meer en richten we ons onder andere op:

 • Isolerend glas eventueel incl. Kozijnen
 • CV vernieuwing
 • Warmtepomp (Hybride)
 • Zonnepanelen elektrisch (PV) en thermisch
 • Subsidies
 • Financiering

We zoeken naar vormen voor informatie en bemiddeling. Er zullen voorlichtingsronden komen, er zijn plannen voor een duurzaamheids winkeltje en we bouwen voort op het lopend project waarin na een  duurzaamheidsopname van de totale woning er een verduurzamingsplan wordt opgemaakt waarna er bemiddeld kan worden bij collectieve aanpassingen van de woning.

De coöperatie werkt nauw samen met het Energieloket dat georganiseerd wordt door Lingewaardenergie.

Deelnemen?

We organiseren nu met een kleine groep wijkbewoners de werkgroep en de Coöperatie. Maar de verduurzaming komt op iedereen af. We doen daarom ook een beroep op iedereen om deel te nemen. Dat kan  door met een kleine  financiële bijdrage lid te worden van de coöperatie. Daarnaast zoeken we mensen die hand en spandiensten willen verlenen, een rol willen spelen in de werkgroep of toekomstige activiteitengroepjes zoals een klankbordgroep. Daarnaast krijgt ieder lid een stem in de besluiten die de coöperatie neemt in de toekomst.

 

Lid worden?

ja
nee
Ja

* Deze velden zijn verplicht.

Het laatste nieuws

Coöperatie Duurzaam Zilverkamp informeert u hier over het laatste nieuws.

Activiteiten

Regelmatig is CDZ bereikbaar op het informatiepunt of een Energie Café. Ook het Energieloket is elke maand te vinden op de Zilverkamp.

Activiteiten Coöperatie

De coöperatie is betrokken bij diverse activiteiten rondom energie op de Zilverkamp. Wilt u uw energieverbruik meten? Of een warmtebeeld van uw woning om de warmteverliezen te vinden? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

Doel  Coöporatie

De  coöperatie heeft als belangrijk doel  gesprekspartner te zijn van de gemeente in de ontwikkeling van de toekomstige duurzame warmtevoorziening in de wijk Zilverkamp en woningeigenaren te ondersteunen in de verduurzaming van hun woning.

lees verder