Coöperatie Duurzaam Zilverkamp

contact

Informatieavond

Waarom een info avond?   Dit is de eerste openbare bijeenkomst  van de Coöperatie die kort geleden is opgericht vanuit de werkgroep Duurzaam Zilverkamp. Deze werkgroep houdt zich al 3 jaar bezig met de verduurzaming van de wijk. U kent de werkgroep wellicht van een aantal informatieavonden die in het verleden hebben plaatsgevonden.

PROGRAMMA 1e wijkavond Coöperatie Duurzaam Zilverkamp op donderdag 24 maart

in het schoolgebouw va OKC ’t Holthuus aan het Ot en Sienpad 

Uw komst graag aanmelden op info@duurzaamzilverkamp.nl

  • 19.30 uur -19.35 uur (Welkom door Johan van Rhenen, secr. Coöperatie DZ)

Deze avond een kennismaking met de nieuwe coöperatie voor woningeigenaren in de Zilverkamp, een kijkje op de mogelijkheden van een wijkverwarming van onze woningen, de mogelijkheid om je huis op professionele wijze te verduurzamen, een kennismaking met het aantonen van isolatieproblemen van woningen aan de hand van de beelden van een warmtecamera en een voorlichting hoe de bank een rol kan spelen in de bekostiging van het verduurzamen van je woning.

  • 19.35-19-45 u Coöperatie Duurzaam Zilverkamp; de vertegenwoordiging voor woningeigenaren. Voorzitter Coöperatieve Vereniging Duurzaam Zilverkam U.A. dhr. Ton Berens)

De Coöperatie Duurzaam Zilverkamp wil bewoners ondersteunen in de verduurzaming van hun woningen en is gesprekspartner namens de bewoners in het overleg over een warmtevoorziening voor de wijk.

  • 19.45-19.55 u Keuzes voor een toekomstige wijk gebonden  warmtevoorziening.

(dhr. Frans van Herwijnen, energieadviseur Lingewaard Energie/CDZ

Er worden meerdere oplossingen onderzocht om onze huizen op termijn gasloos te kunnen verwarmen. De oplossingen zullen beoordeeld moeten worden en er moet een keuze worden gemaakt. De coöperatie is betrokken in dit proces en vertegenwoordigt de belangen van bewoners hierbij. Korte toelichting bij de keuzes.

  • 19.55-20.05 u Kosten besparen? Het maatwerkadvies  voor je woning met Woning Waard!

Woning Waard (partner in het project) licht toe wat het persoonlijk maatwerkadvies inhoudt en welke voordelen je hiermee hebt. Korte toelichting op de isolatiemogelijkheden en het stappenplan.

  • 20.05-20.15 u Meedoen aan warmtewandelingen; een warmtebeeld van uw woning.

(dhr. Hans Janssen, expert energieloket Lingewaard)

Isolatie van de woning, hoe belangrijk is dat eigenlijk en hoe noodzakelijk is dat?  Met een warmtecamera kun je zien waar zich isolatieproblemen voordoen en hoe noodzakelijk maatregelen zijn. 

  • 20.55-20.25 u. De bekostiging van verduurzamen van de eigen woning.

De coöperatie onderzoekt hoe banken bewoners kunnen helpen in de bekostiging van de verduurzaming van hun woning. We worden op de hoogte gebracht van de mogelijkheden door de Rabobank.

PAUZE (20.30-2045)

  • Gelegenheid tot het stellen van vragen

Daarna informatietafels tot 21.30 uur

Contact


* Deze velden zijn verplicht.

Het laatste nieuws

Coöperatie Duurzaam Zilverkamp informeert u hier over het laatste nieuws.

Activiteiten

Regelmatig is CDZ bereikbaar op het informatiepunt of een Energie Café. Ook het Energieloket is elke maand te vinden op de Zilverkamp.

Activiteiten Coöperatie

De coöperatie is betrokken bij diverse activiteiten rondom energie op de Zilverkamp. Wilt u uw energieverbruik meten? Of een warmtebeeld van uw woning om de warmteverliezen te vinden? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

Doel  Coöporatie

De  coöperatie heeft als belangrijk doel  gesprekspartner te zijn van de gemeente in de ontwikkeling van de toekomstige duurzame warmtevoorziening in de wijk Zilverkamp en woningeigenaren te ondersteunen in de verduurzaming van hun woning.

lees verder