Coöperatie Duurzaam Zilverkamp

contact

Doel Coöporatie

Coöperatie Duurzaam Zilverkamp

De coöperatie is het resultaat van 3 jaar activiteit van de werkgroep Duurzaam Zilverkamp. Deze werkgroep is opgericht vanuit het wijkontwikkelingsplan en heeft als doel het bevorderen en stimuleren van de verduurzaming van de wijk. De groep bestaat uit een tiental bewoners die op grond van persoonlijke interesse en uiteenlopende deskundigheid zich inzet voor de wijk en haar bewoners. Tot nu toe werd de werkgroep zichtbaar door het organiseren van enkele isolatieacties voor huiseigenaren in onze wijk en een op bepaalde woningtypen gericht aanbod om huizen deskundig te laten beoordelen op duurzame verbetering. Ook publiceert de werkgroep in de wijkkrant.

Er zijn meerdere redenen waarom het noodzakelijk is dat de werkgroep onderdeel wordt van een coöperatie van woningeigenaren.  De belangrijkste is dat de werkgroep alle woningeigenaren wil kunnen vertegenwoordigen en hen dus uitnodigt lid te worden van CoöperatieDZ  (Duurzaam Zilverkamp).

Al geruime tijd gaan de inspanningen van de werkgroep een stap verder dan de isolatieacties. De werkgroep studeert ook op de plannen die de gemeente maakt in de zogenaamde energietransitie. Doel van die transitie  is de verdringing van het gebruik van aardgas door CO2 -vrije bronnen. Al geruime tijd is de gemeente hierin, door de overheid verplicht, actief in het tuindergebied NextGarden.  In samenhang daarmee kwamen er ook plannen om die ontwikkeling te koppelen aan  de toekomstige warmtevoorziening  van woonwijken.  Vanaf dat moment maakt de werkgroep gebruik van het recht op deelname in die plannen (participatie wet) en de toekomstige uitvoering.  Hierdoor is de werkgroep betrokken geraakt bij  onderzoeken en ideevorming  voor een warmtevoorziening op wijkniveau. Dat kan gaan over een zogenaamd collectieve warmtevoorziening bijvoorbeeld in de vorm van een warmtenet. Een idee dat inhaakte op het bestaan van zo’n warmtenet  in NextGarden.  De werkgroep  ziet liever een oplossing waar  de wijk zelf in kan voorzien en heeft inmiddels ook aangedrongen op het onderzoeken van alternatieve plannen.

Hiermee zijn we aangekomen op dit moment waarin we nadrukkelijker dan voorheen aangeven dat het ook vooral onze plannen moeten zijn en dat we opkomen voor een zo goed en betaalbaar mogelijke oplossing. Dat doen we samen met Waardwonen voor alle woningeigenaren en huurders in de Zilverkamp.  Voor  Coöperatie DZ geldt dat we sterker staan als er zich zo veel mogelijk woningeigenaren aanmelden. Daarmee worden zij op dezelfde manier gesprekspartner met de gemeente als de huurders van Waardwonen over de duurzaamheidsplannen voor de Zilverkamp.

De oprichting van een coöperatie voor woningeigenaren en het lidmaatschap van liefst alle ruim 2000 woningeigenaren betekent een belangrijke steun in de rug van de werkgroep en biedt vooral haar leden inspraak in de   maatregelen die in de toekomst op het gebied van de warmtevoorziening genomen gaan worden.

De coöperatie heeft ook het voordeel dat we woningeigenaren op uiteenlopende gebieden kunnen informeren, ondersteunen  en gemeenschappelijke voorzieningen kunnen aanbieden. Niet in de laatste plaats om de kosten daarbij te beheersen bij een  zo mogelijk een gunstig mogelijke   financiering. Ook hiervoor is een grote deelname  door de aanmelding van zoveel mogelijk woningbezitters in de Zilverkamp   noodzakelijk.

 

Contact


* Deze velden zijn verplicht.

Het laatste nieuws

Coöperatie Duurzaam Zilverkamp informeert u hier over het laatste nieuws.

Geslaagd Energiefestival

Op 28 januari was het energiefestival in het Zilverhuus voor alle bewoners van de Zilverkamp.

lees verder

Activiteiten Coöperatie

De coöperatie is betrokken bij diverse activiteiten rondom energie op de Zilverkamp. Wilt u uw energieverbruik meten? Of een warmtebeeld van uw woning om de warmteverliezen te vinden? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

Doel  Coöporatie

De  coöperatie heeft als belangrijk doel  gesprekspartner te zijn van de gemeente in de ontwikkeling van de toekomstige duurzame warmtevoorziening in de wijk Zilverkamp en woningeigenaren te ondersteunen in de verduurzaming van hun woning.

lees verder